Farkındalık Koçluğu

Restorative Justice: Why Do We Need it?

Onarıcı Adalet : Neden İhtiyacımız Var?

Bu sayfada, bana ilham veren görsel ve yazılı kaynakları, zaman zaman da kendi yazılarımı 

paylaşacağım bir alan yaratmayı arzu ediyorum...

Recent Posts
Search By Tags