top of page

Farkındalık Koçluğu

Restorative Justice: Why Do We Need it?

Onarıcı Adalet : Neden İhtiyacımız Var?

Bu sayfada, bana ilham veren görsel ve yazılı kaynakları, zaman zaman da kendi yazılarımı 

paylaşacağım bir alan yaratmayı arzu ediyorum...

Recent Posts
Search By Tags
bottom of page