top of page

Neden Koçluk ?

Neden Terapi / Mentorluk / Danışmanlık olmasın ?

Terapi, mentorluk ya da danışmanlık yerine neden koçluk almaya ihtiyaç duyasınız? Cevabı bulabilmek için her bir hizmete koçluk ile karşılaştırmalı bakmamız faydalı olabilir. 

 

Terapi

Terapi kelimesi Latince therapīa Yunanca: θεραπεία kelimesinden gelir ve "tedavi etmek" veya "şifalandırma" anlamına gelir. 

  • Terapi iyileştirmeye çalışırken koçluk bireyin ihtiyaç duyduğuna ya da istediğine ulaşmasına odaklanır.

  • Terapiden terapist sorumlu iken koçlukta birey sorumludur. Terapist ne yapılması gerektiğini söyler. Koçlukta ise ne yapmak istediğine bireyin kendisi karar verir.

  • Terapi alacak kişinin, içinde bulunduğu durumla baş edecek kaynak ve gücü olmayabilir. Koçluk alacak kişinin ise gerekli kaynağa sahip olduğu ancak potansiyelini açığa çıkarmada ya da yol bulmada desteğe ihtiyaç duyduğu kabul edilir.

  • Terapi geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgilenirken, farkındalık koçluğu 'şimdi ve burada'ya odaklanır. Koçluk sırasında, geçmişe ya da geleceğe bakıldığında dahi, bu anların şu an ne yarattığıyla ilgilenilir. 

 

Mentorluk

Mentor kelimesi Homeros'un Odysseia destanından gelmektedir. Kral Odysseus, Truva savaşına giderken oğlu Telemachus'u arkadaşı Mentor'a emanet eder. 20 yıl sonra ülkesi İthake'ye döndüğünde oğlunu iyi yetişmiş biri olarak bulur.

Mentorluk, kişinin tecrübelerini paylaştığı, öneride bulunduğu bir bilgi paylaşım hizmetidir. Akıl hocalığı olarak da tanımlanabilir.

  • Mentor kendi tecrübelerini paylaşır, bireye yol gösterip öneride bulunabilir. Farkındalık koçu sorular sorarak farkındalığı arttırıp bireyin kendi yolunu çizmesine yardımcı olur. Kendi tecrübelerini paylaşabilir fakat öneride bulunmaz.

 

Danışmanlık

Danışmanlık, danışmanın belirli bir alandaki profesyonel veya uzman görüşünü paylaştığı bir hizmettir.

  • Danışman bilir.  Koçlukta ise koçluk alan bireyin aradığı cevapları bildiğine inanılır ve bunun açığa çıkması için çalışılır.

  • Danışman ne yapılacağını söyler. Koçluk alan birey ne yapacağını seçer. 

  • Danışman tecrübelidir. Koçluk alan tecrübe eder.

bottom of page