top of page

Farkındalık Koçluğu 

İlişkiler/Aile/İletişim/Çatışma Yönetimi

Denge/Yaratıcılık​/Performans/Kariyer/Para

Kolektif Üretim/Topluluk Oluşturma

Farkındalık Koçluğu, Gestalt tabanlı yargısız, deneysel ve tecrübesel bir çalışmadır. 

Bu süreçte bireyin kendisi, başkaları ve çevresi ile kurduğu ilişkilerdeki davranış şekillerine ve bunların etkilerine bakmasına alan açılır. Çalışma sırasında, duygulara, düşüncelere, davranışlara ve bedene odaklanılır. Koç, hem kendini hem de bireyi dinleyip, kendinde ve bireyle kurduğu ilişkide fark ettiklerini paylaşarak farkındalığı artırmaya çalışır. Koç bireyi destekler ve cesaretlendirir. 

Temel niyet; bireylerin kendi kaynaklarını fark etmeleri ve/veya bu kaynakları kişisel gelişim ve büyümelerinde kullanabilmeleridir.  

Farkındalık Koçluğu, bireysel çalışmaların yanı sıra, farklı disiplinlerden sanatçıların yaratıcılık, performans ve kolektif üretim süreçlerine de destek olur.   

Farkındalık Koçluğu neler sağlayabilir? 

 • Gerçekte neye ihtiyaç duyduğumuzu bulmak

 • Olasılıkları arttırmak ve yeni seçimler yapabilmek

 • Geçmişte işimize yarayan, şimdi ise fayda sağlamayan davranış kalıplarını fark etmek

 • Hareketsizlikten deneyimlemeye geçmek

 • Potansiyeli farketmek ve açığa çıkartmak

 • Stresi azaltmanın ve yönetmenin yollarını bulmak 

 • Kendi hayatımızı yaşamak

 • Kendi kendimizi destekleyebilmek

 • Zor durumlarla karşılaştığımızda kendimize koçluk yapmak

 • Çevremizle kurduğumuz ilişkilerle ilgili farkındalık geliştirmek ve iletişim yeteneğimizi arttırmak

 • Bireylerin kendi yaratıcılıkları ile temas kurabilmelerine destek olmak

 • Yöneticilerin liderlik kabiliyetlerini güçlendirme yolculuklarını desteklemek 

 • Toplulukların iletişimini bireylerin kendilerini ve başkalarını duymalarına alan açarak güçlendirmek

 • Toplulukları, topluluk olma yolunda desteklemek

"

"

"

"

"

"

"

"

bottom of page