top of page

Fasilitasyon

Farkındalık Koçu olarak,  bireysel çalışmaların yanı sıra, takımların, farklı disiplinlerden sanatçıların yaratıcılık, kolektif üretim ve performans süreçlerine destek oluyorum.   

 

Süreç içerisinde bireylerin kendi olabildikleri ve topluluğun da bunu desteklediği, samimi iletişim ile herkesin birbirini duyabildiği güvenli bir alan açarak devamlılığı sağlama niyetinde oluyorum.

Fasilitasyon sürecinde The Way of Council, Gestalt Use of Self, Mindfulness, Şiddetsiz İletişim, Derin Dinleme pratiklerini kullanıyorum.  

Fasilitasyon süreçlerini tek başıma yürüttüğüm gibi, zaman zaman Berna Efeoğlu ile işbirliği içinde eş kolaylaştırıcılar olarak alan tutuyoruz.

Therapy Session
bottom of page