top of page

KURUMSAL

Bütün, parçalarının toplamının fazlasıdır

YÖNETİCİ VE TAKIM KOÇLUĞU

Sahip olduğum deneyim ve becerileri bireylerin özgün potansiyellerini gerçekleştirmeleri, derinleşen iletişim ve ilişkiler ile kendilerine ve kurumlarına güvenlerini artırmaları ve birbirini duyan, birbirinden beslenen bir ekip oluşturmaları için kullanıyorum.

Bireylerin kendi yaratıcı çözümlerini bulmaları ve bu çözümleri hayata geçirmeleri için bireysel ve yönetsel yolculuklarında onlara eşlik ediyorum.

Arzu edilen değişimin yaratılması için içsel dönüşümün gerekliliğine inanıyorum ve bu yolda ilerleyen bireylere ve takımlara farklı disiplinlerden yararlanarak koçluk hizmeti sunuyorum.

YÖNETİCİ VE TAKIM KOÇLUĞU

Sahip olduğum deneyim ve becerileri bireylerin özgün potansiyellerini gerçekleştirmeleri, derinleşen iletişim ve ilişkiler ile kendilerine ve kurumlarına güvenlerini artırmaları ve birbirini duyan, birbirinden beslenen bir ekip oluşturmaları için kullanıyorum.

Bireylerin kendi yaratıcı çözümlerini bulmaları ve bu çözümleri hayata geçirmeleri için bireysel ve yönetsel yolculuklarında onlara eşlik ediyorum.

Arzu edilen değişimin yaratılması için içsel dönüşümün gerekliliğine inanıyorum ve bu yolda ilerleyen bireylere ve takımlara farklı disiplinlerden yararlanarak koçluk hizmeti sunuyorum.

bottom of page