top of page

Yilmaz Ulus Awareness Coaching

reflection2_edited.jpg

Yönetici ve Takım Koçluğu

Sahip olduğum deneyim ve becerileri bireylerin/takımların özgün potansiyellerini gerçekleştirmeleri,

derinleşen iletişim ve ilişkiler ile kendilerine ve takımlarına güvenlerini artırmaları, birbirini duyan,

birbirinden beslenen ve birlikte öğrenen bir ekip oluşturabilmeleri için kullanıyorum.

Bireylerin kendi yaratıcı çözümlerini bulmaları ve bu çözümleri hayata geçirmeleri için bireysel ve yönetsel yolculuklarında onlara eşlik ediyorum.

Arzu edilen değişimin yaratılması için içsel dönüşümün gerekliliğine inanıyorum

ve bu yolda ilerleyen bireylere ve takımlara farklı disiplinlerden yararlanarak koçluk hizmeti sunuyorum.

Bireysel Koçluk

Farkındalık Koçluğu, 

Gestalt tabanlı yargısız, deneysel ve tecrübesel bir çalışmadır. 

Temel niyetim; 

bireylerin kendi kaynaklarını fark etmeleri ve/veya bu kaynakları kişisel gelişim ve büyümelerinde kullanabilmeleridir.  

Fasilitasyon

Farkındalık Koçu olarak,

bireysel çalışmaların yanı sıra, takımların, farklı disiplinlerden sanatçıların yaratıcılık, performans ve kolektif üretim süreçlerine de destek oluyorum.   

Fasilitasyon sürecinde The Way of Council, Gestalt Use of Self, Mindfulness, Şiddetsiz İletişim, Derin Dinleme pratiklerini kullanıyorum.  

bottom of page