top of page

Farkındalık Koçluğu

Google'da Etkili Çalışan Takımların Sırrı

Google'ın kendi bünyesindeki etkili takımların sırrını bulmayı hedefledikleri Project Aristotle adlı araştırmanın sonuçlarına göre etkili takımların en önemli özelliği takım içinde üyelerin duyduğu psikolojik güven. Psikolojik güven ile kasıt, bireyin bilgisiz, yetersiz, olumsuz veya yıkıcı görünme risklerine rağmen takıma risk alma konusunda güvenmesi. Hiç bir takım üyesinin bir diğerini hatasını kabul etmesinden, soru sormasından veya yeni bir fikir sunmasından dolayı utandırmayacağına ya da cezalandırmayacağına olan inançları.


Bu güven alanının sadece takımlar için değil, partnerler, aileler, topluluklar ve gruplar için de önemli olduğunu, bireyin potansiyelinin açığa çıkmasındaki en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Bireyin kendi olabildiği, düşüncesini paylaşabildiği, hatalarının kabul gördüğü, kaygı ve stresin göreceli olarak daha az olduğu alanlar öğrenmeyi ve gelişmeyi kolaylaştırıyor.


Diğer etkili özellikler ise:

* Güvenilirlik yani görevleri zamanında ve beklenen kalitede yapabilmek,

* Yapı ve netlik, rollerin , planların ve hedeflerin açık olması

* Anlam, işin takım üyeleri için bir öneminin olması

ve

*Etki, takım üyeleri yaptıkları işlerin önemimin olduğuna ve değişim yarattığını düşünüyor olmaları.Araştırmaya göre takım etkinliğinde farkedilebilir etkisi olmayan özellikler ise;

* Takım üyelerinin bir arada oturması,

* Oybirliği ile karar alınması,

* Takım üyelerinin dışa dönük olması,

* Takım üyelerinin bireysel performansı,

* İş yükünün büyüklüğü,

* Takım üyelerinin kıdemi,

* Takımın büyüklüğü (Google içindeki incelenen gruplarda)

* Hizmet süresi


Detaylar için https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/ linkine bakabilirsiniz.

コメント


Bu sayfada, bana ilham veren görsel ve yazılı kaynakları, zaman zaman da kendi yazılarımı 

paylaşacağım bir alan yaratmayı arzu ediyorum...

Recent Posts
Search By Tags
bottom of page