top of page

Farkındalık Koçluğu

May I have this dance, please? / Bu dansı bana lütfeder misiniz?

Düşmanla(!) dans etmek barışla dans etmek olabilir. Filistinli çocuklar ile İsrailli çocukların dans edebilmesini mümkün kılabilmek ne güzel:)

Dancing with the enemy(!) may be dancing with peace.

How beautiful making possible that Palestinian and Israeli children dance together is:)

Bu sayfada, bana ilham veren görsel ve yazılı kaynakları, zaman zaman da kendi yazılarımı 

paylaşacağım bir alan yaratmayı arzu ediyorum...

Recent Posts
Search By Tags
bottom of page