Ara
  • Yılmaz Ulus

May I have this dance, please? / Bu dansı bana lütfeder misiniz?


Düşmanla(!) dans etmek barışla dans etmek olabilir. Filistinli çocuklar ile İsrailli çocukların dans edebilmesini mümkün kılabilmek ne güzel:)

Dancing with the enemy(!) may be dancing with peace.

How beautiful making possible that Palestinian and Israeli children dance together is:)


0 görüntüleme

​© 2015 by Yilmaz ULUS.